Soru:

11. Türkler, Anadolu'ya 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı'ndan sonra yerleşmeye başlamışlardır. Bu sü- reçle beraber yaklaşı

11. Türkler, Anadolu'ya 1071 yılında yapılan Malazgirt
Savaşı'ndan sonra yerleşmeye başlamışlardır. Bu sü-
reçle beraber yaklaşık bin yıl Türklerin denetiminde
kalan Anadolu'da çok zengin bir kültür oluşmuştur. Gü-
nümüzde yerleşim birimlerinin önemli bir kısmı bu uy-
garlıkların izlerini taşımaktadır.
Buna göre, aşağıda verilen eserlerden hangisi,
Türklerin Anadolu'ya girişinden önce yapılmıştır?
A) Sultan Ahmet Camii
B) Sultanhani Kervansarayı
C) Çifte Minareli Medrese
D) Bozdoğan kemeri
E) Dolmabahçe Sarayı

11. Türkler, Anadolu'ya 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı'ndan sonra yerleşmeye başlamışlardır. Bu sü- reçle beraber yaklaşık bin yıl Türklerin denetiminde kalan Anadolu'da çok zengin bir kültür oluşmuştur. Gü- nümüzde yerleşim birimlerinin önemli bir kısmı bu uy- garlıkların izlerini taşımaktadır. Buna göre, aşağıda verilen eserlerden hangisi, Türklerin Anadolu'ya girişinden önce yapılmıştır? A) Sultan Ahmet Camii B) Sultanhani Kervansarayı C) Çifte Minareli Medrese D) Bozdoğan kemeri E) Dolmabahçe Sarayı

Turizm ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster