Soru:

(inted CORE 12 TEST-13 Aşağıda bir yörenin izohips yöntemiyle hazırlanmış topografya haritası verilmiştir. Gol 209 150 K Deniz 5

(inted
CORE 12
TEST-13
Aşağıda bir yörenin izohips yöntemiyle hazırlanmış
topografya haritası verilmiştir.
Gol
209
150
K
Deniz
50
50
m
Harita incelendiğinde yöredek göl ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Deniz seviyesinden yüksekliği 150-225 m'ler ara-
sindadır.
B) Go an en derin yeri 200 metredir.
es Açık
havza özelliği gösterir.
D) Suları çme suyve sulama amaçlı kullanılabilir.
El Fazla sularını gidegeni aracılığıyla denize boşalt-
maktadır.
I FRİ YAYINLARI
Gercer Ala
dlaekt
Ayrinty

(inted CORE 12 TEST-13 Aşağıda bir yörenin izohips yöntemiyle hazırlanmış topografya haritası verilmiştir. Gol 209 150 K Deniz 50 50 m Harita incelendiğinde yöredek göl ile ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) Deniz seviyesinden yüksekliği 150-225 m'ler ara- sindadır. B) Go an en derin yeri 200 metredir. es Açık havza özelliği gösterir. D) Suları çme suyve sulama amaçlı kullanılabilir. El Fazla sularını gidegeni aracılığıyla denize boşalt- maktadır. I FRİ YAYINLARI Gercer Ala dlaekt Ayrinty

Cevap

Şıklarımızı tek tek inceleyerek doğru cevabımızı bulalım.
A) Deniz seviyesini 0 aldığımızda her bir izohips çizgisi 75 metre artmaktadır. Buna göre gölümüz 150 ila 225
metre arasındaki bir yükseklikte bulunmalıdır. Çünkü bu yüksekliklerdeki izohips çizgilerinin arasında kalmıştır.
B) Gölün en derin bölgesi ile ilgili herhangi bir tahminde bulunamayız. Bu şıkkı işaretlemeliyiz.
C) Gölün çevresine bakıldığında açık havza özelliği (akarsular aracılığı ile denize ulaşan) göstermektedir. Tepeden
gelen bir akarsu sayesinde gölün suları, denize karışmaktadır.
D) Hareketli ve tatlı su kaynağı olan bir akarsu ile beslenen gölün suları içme suyu ve sulama amaçlı kullanılabilir.
E) Fazla sularını gidegeni (yukarısından giren ve aşağısından çıkan akarsu) sayesinde denize boşaltmaktadır.
Buna göre B Şıkkı işaretlenmelidir.
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE