Soru:

A A A Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi 35. Günümüzde insan faaliyetleri sonucu su döngüsün- de bozulmalar meydan

A
A
A
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
Testi
35. Günümüzde insan faaliyetleri sonucu su döngüsün-
de bozulmalar meydana
gelmistir. Su döngüsünde-
ki bu bozulmalar sonucunda doğal sistemlerin işle-
yişinde bazı sorunlar yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünü olumsuz
etkileyen faaliyetlerden biri değildir?
nin ta-
cerile-
Bataklık ve sazlıkların kurutulması
DY Akarsular üzerine barajlar yapılması
Yer altı sularının bilinçsiz kullanımı
Ser Denizlerden ulaşımda yararlanılması
Sanayileşme ve şehirleşmenin artması
36. Yeryüzünde biyoçeşitliliğin oluşması, dağılışı ve za-
man içerisinde dešismes, çeşitli faktörlerin etkisi-
ne bağlı olarak gerçekleşmektedir.

A A A Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi 35. Günümüzde insan faaliyetleri sonucu su döngüsün- de bozulmalar meydana gelmistir. Su döngüsünde- ki bu bozulmalar sonucunda doğal sistemlerin işle- yişinde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünü olumsuz etkileyen faaliyetlerden biri değildir? nin ta- cerile- Bataklık ve sazlıkların kurutulması DY Akarsular üzerine barajlar yapılması Yer altı sularının bilinçsiz kullanımı Ser Denizlerden ulaşımda yararlanılması Sanayileşme ve şehirleşmenin artması 36. Yeryüzünde biyoçeşitliliğin oluşması, dağılışı ve za- man içerisinde dešismes, çeşitli faktörlerin etkisi- ne bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Cevap

Soruda olumsuz etkileyen faaliyetler den biri
değildir diye sorulmuş buna dikkat etmek
gerekmektedir.
Batakliklarin kurutulması su kaybına neden olur
bu yüzden Su döngüsü bundan zarar görür
Akarsular üzerine barajların yapılması su akışını
bozduğu için buna bağlı su döngüsü zarar
görmektedir
Yeraltı sularının aşırı kullanılması yine su kaybına
neden olur su döngüsü olumsuz etkilenir
Sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte atıklar
artmıştır buna bağlı kirlilik artmıştır ve bazı
sanayi kuruluşları fazlaca su kullanmaktadır
örneğin kağıt sanayi ya da demirçelik sanayisi
gibi bu gibi sanayi kuruluşları fazlaca su
kullandığı için doğal olarak şu döngüsü olumsuz
etkilenir
Fakat denizlerden ulaşım için yararlanilmasi
suyun herhangi bir şekilde tüketilmesi söz
konusu değildir bu yüzden Su döngüsune
herhangi bir etkisi yoktur. Bu yüzden cevabimiz D
secenegidir
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE