Soru:

10. FEN BİLİMLER 12. Rusya Almanya ABD Çin Japonya Dünya su kaynaklarının yaklaşık %70'i tarım amaçlı kulla- nilirken, sanayi ku

10.
FEN BİLİMLER
12.
Rusya
Almanya
ABD
Çin
Japonya
Dünya su kaynaklarının yaklaşık %70'i tarım amaçlı kulla-
nilirken, sanayi kullanımı yüzde 19, evsel kullanım ise yüz-
de 11 civarındadır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına günlük su
tüketimi ortalaması 500 - 800 metreküp iken, su kıtlığı çeki-
len bölgelerde bu rakam 20 - 60 metreküpe kadar düşmek-
tedir.
Buna göre haritadaki ülkelerden hangisinde, tarım, sa-
nayi ve evsel tüketim alanlarının her üçünden kaynak-
lanan su tüketimine bağlı olarak, gelecekte yaşanacak
su stresinin daha fazla olması beklenir?
B) Çin
C) Rusya
A) ABD
D) Almanya
E) Japonya

10. FEN BİLİMLER 12. Rusya Almanya ABD Çin Japonya Dünya su kaynaklarının yaklaşık %70'i tarım amaçlı kulla- nilirken, sanayi kullanımı yüzde 19, evsel kullanım ise yüz- de 11 civarındadır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına günlük su tüketimi ortalaması 500 - 800 metreküp iken, su kıtlığı çeki- len bölgelerde bu rakam 20 - 60 metreküpe kadar düşmek- tedir. Buna göre haritadaki ülkelerden hangisinde, tarım, sa- nayi ve evsel tüketim alanlarının her üçünden kaynak- lanan su tüketimine bağlı olarak, gelecekte yaşanacak su stresinin daha fazla olması beklenir? B) Çin C) Rusya A) ABD D) Almanya E) Japonya

Cevap

Orta Asya'da bulunduğu için su sıkıntısını en fazla
çekebilecek ülkedir bu nedenle stresi en fazla
çekmesi gereken ülke çindir
Cevap B
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE