Soru:

Ter- ek 3.) Buna göre “Getto" adı verilen yerleşim alanlarının yay- gin olduğu yerlere aşağıdakilerden hangileri örnek ola- rak

Ter-
ek
3.) Buna göre “Getto" adı verilen yerleşim alanlarının yay-
gin olduğu yerlere aşağıdakilerden hangileri örnek ola-
rak verilebilir?
A) Sao Paulo-Bombay
B) Roma-Londra
C) Paris-Marsilya
D) Cannes-Paris
E) Londra-Marsilya

Ter- ek 3.) Buna göre “Getto" adı verilen yerleşim alanlarının yay- gin olduğu yerlere aşağıdakilerden hangileri örnek ola- rak verilebilir? A) Sao Paulo-Bombay B) Roma-Londra C) Paris-Marsilya D) Cannes-Paris E) Londra-Marsilya