Soru:

C) Şam E) Marsilya 8. ylaşım hatlarının kavşak noktalarında bulunması Il Alışveriş hizmetlerinin yaygınlık göstermesi III. İthal

C) Şam
E) Marsilya
8.
ylaşım hatlarının kavşak noktalarında bulunması
Il Alışveriş hizmetlerinin yaygınlık göstermesi
III. İthalat ve ihracat hacminin yüksek olması
IV. Birincil ekonomik faaliyetlerin yoğunlukla yapılması
y. Tamamının deniz kıyısında kurulmuş olması
Yukarıdakilerden hangileri ticaret şehirlerinin özel-
likleri arasında sayılamaz?
A) I ve II
C) Il ve V
B) Il ve III
D) III ve IV
E) IV ve V

C) Şam E) Marsilya 8. ylaşım hatlarının kavşak noktalarında bulunması Il Alışveriş hizmetlerinin yaygınlık göstermesi III. İthalat ve ihracat hacminin yüksek olması IV. Birincil ekonomik faaliyetlerin yoğunlukla yapılması y. Tamamının deniz kıyısında kurulmuş olması Yukarıdakilerden hangileri ticaret şehirlerinin özel- likleri arasında sayılamaz? A) I ve II C) Il ve V B) Il ve III D) III ve IV E) IV ve V