Soru:

42. İnsanlar yerleşik hayata geçerek birlikte yaşamaya başlamalarıyla köyle) kurulmaya başlanmıştır. Köyler- de nüfusun artmasıy

42. İnsanlar yerleşik hayata geçerek birlikte yaşamaya
başlamalarıyla köyle) kurulmaya başlanmıştır. Köyler-
de nüfusun artmasıyla birlikte şehir yerleşmeler ortaya
çıkmıştır. Zamanla ekonomik etkinliklerin çeşitlenmesi
farklı fonksiyonlara sahip şehirleri oluşturmaya başla-
mıştır.
Buna göre,
I. ticaret kentleri.
j
II. sanayi kentleri,
III. turizm kentleri
kronolojik olarak ortaya çıkmaları eskiden yeniye
seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) I, II, III
B) I, III, 11 C) I1, T, TII
DH, H, 1
EHH, H, I
9

42. İnsanlar yerleşik hayata geçerek birlikte yaşamaya başlamalarıyla köyle) kurulmaya başlanmıştır. Köyler- de nüfusun artmasıyla birlikte şehir yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Zamanla ekonomik etkinliklerin çeşitlenmesi farklı fonksiyonlara sahip şehirleri oluşturmaya başla- mıştır. Buna göre, I. ticaret kentleri. j II. sanayi kentleri, III. turizm kentleri kronolojik olarak ortaya çıkmaları eskiden yeniye seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A) I, II, III B) I, III, 11 C) I1, T, TII DH, H, 1 EHH, H, I 9

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster