Soru:

39. Aşağıda, fonksiyonlarına göre bazı şehirlerin özellikleri ve- rilmiştir. • Ticaretin gelişmesine olanak sağlayan büyük bir l

39. Aşağıda, fonksiyonlarına göre bazı şehirlerin özellikleri ve-
rilmiştir.
• Ticaretin gelişmesine olanak sağlayan büyük bir lima-
nin bulunması
• Bilim, sanat ve eğitim hizmetlerinin gelişmiş olması
. Bir veya birden fazla dini inanca ait eserlerin bulunması
• Kömür, petrol, demir ve doğal gaz gibi önemli maden-
lerin çıkarılması
Özellikleri verilen şehirlere birebir örnek vermek gere-
kirse, aşağıdakilerden hangisi boşta kalır?
A) Marsilya
B) Kudüs
C) Oxford
D) Brüksel
E) Yakutsk

39. Aşağıda, fonksiyonlarına göre bazı şehirlerin özellikleri ve- rilmiştir. • Ticaretin gelişmesine olanak sağlayan büyük bir lima- nin bulunması • Bilim, sanat ve eğitim hizmetlerinin gelişmiş olması . Bir veya birden fazla dini inanca ait eserlerin bulunması • Kömür, petrol, demir ve doğal gaz gibi önemli maden- lerin çıkarılması Özellikleri verilen şehirlere birebir örnek vermek gere- kirse, aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? A) Marsilya B) Kudüs C) Oxford D) Brüksel E) Yakutsk