Soru:

VE de 8. Ingiltere, Almanya, Belçika ve Danimarka gibi Batı Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının fazla

VE
de
8. Ingiltere, Almanya, Belçika ve Danimarka gibi Batı
Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfusun toplam nüfus
içindeki payının fazla olmasında, aşağıdakilerden
hangisinin etkisi olmamıştır?
A
A) Ortalama yaşam süresinin uzun olması
B) Göçmen iş gücü alımının fazla olması
C) Beslenme ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
D) Kadyhlarda iş gücüne katılımın fazla olması
E) Eğitim seviyesi ve şehirleşme oranının yüksek
olması

VE de 8. Ingiltere, Almanya, Belçika ve Danimarka gibi Batı Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının fazla olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? A A) Ortalama yaşam süresinin uzun olması B) Göçmen iş gücü alımının fazla olması C) Beslenme ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması D) Kadyhlarda iş gücüne katılımın fazla olması E) Eğitim seviyesi ve şehirleşme oranının yüksek olması

Nüfusun Özellikleri ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster