Soru:

TEST - 3 11. Dünya'da 20. yüzyıl öncesinde ve sonrasında yapılan nü- fus sayımlarının amaçları farklılık gösterir. Buna göre; I.

TEST - 3
11. Dünya'da 20. yüzyıl öncesinde ve sonrasında yapılan nü-
fus sayımlarının amaçları farklılık gösterir.
Buna göre;
I. üniversite mezunu oranını belirlemek,
11. sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranını be-
lirlemek,
III. asker sayısını ve vergi yükümlülerini belirlemek
amaçlarından hangileri, daha çok 20. yüzyıl öncesin-
deki nüfus sayımlarının amaçlarındandır?
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
A) Yalnız
D) I ve II
EII ve IH

TEST - 3 11. Dünya'da 20. yüzyıl öncesinde ve sonrasında yapılan nü- fus sayımlarının amaçları farklılık gösterir. Buna göre; I. üniversite mezunu oranını belirlemek, 11. sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranını be- lirlemek, III. asker sayısını ve vergi yükümlülerini belirlemek amaçlarından hangileri, daha çok 20. yüzyıl öncesin- deki nüfus sayımlarının amaçlarındandır? B) Yalnız 11 C) Yalnız III A) Yalnız D) I ve II EII ve IH