Soru:

TEST 2 Aşağıda tabloda k ve Lülkesine ait bazı özellikler verilmiştir. Külkesi 3. 1 Lülkesi . Ortanca yaş düşük- tür. Çalışan nü

TEST 2
Aşağıda tabloda k ve Lülkesine ait bazı özellikler verilmiştir.
Külkesi
3.
1
Lülkesi
.
Ortanca yaş düşük-
tür.
Çalışan nüfusun
yaş ortalaması dü-
şüktür.
• Kalkınma hızı nüfus
artış hızından dü-
şüktür.
Okullaşma orani
yüksektir.
Yaşlı nüfusa yapi-
lan demografik ya-
tirimlar fazladır.
• Kadınların iş gücü-
ne katılım oranı
yüksektir.
Gelismis
Tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden han-
gisi bu ülkeler için söylenemez?
K'de ortanca yaşın düşük olması ölüm oranlarının az ok-
masıyla ilgilidir. -Juice
doplimbarea lori
B) L'de kişi başına düşen milli gelir yüksektir
. +
Kde birincil faaliyetlerde çalışanların oranı yüksektir
. +
Dj L'de kişi başına enerji tüketimi daha fazladır. +
E) Kde nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır.
+
fikte kadın ve erkek nüfus oranlarının dünya

TEST 2 Aşağıda tabloda k ve Lülkesine ait bazı özellikler verilmiştir. Külkesi 3. 1 Lülkesi . Ortanca yaş düşük- tür. Çalışan nüfusun yaş ortalaması dü- şüktür. • Kalkınma hızı nüfus artış hızından dü- şüktür. Okullaşma orani yüksektir. Yaşlı nüfusa yapi- lan demografik ya- tirimlar fazladır. • Kadınların iş gücü- ne katılım oranı yüksektir. Gelismis Tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden han- gisi bu ülkeler için söylenemez? K'de ortanca yaşın düşük olması ölüm oranlarının az ok- masıyla ilgilidir. -Juice doplimbarea lori B) L'de kişi başına düşen milli gelir yüksektir . + Kde birincil faaliyetlerde çalışanların oranı yüksektir . + Dj L'de kişi başına enerji tüketimi daha fazladır. + E) Kde nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır. + fikte kadın ve erkek nüfus oranlarının dünya

Nüfusun Özellikleri ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster