Soru:

Paylaşım Yayınları 8. i, bu tip tinimasi önlen- Nüfusun dünya genelindeki dağılışı her yerde eşit değildir Bazı yerler sık, bazı

Paylaşım Yayınları
8.
i, bu tip
tinimasi
önlen-
Nüfusun dünya genelindeki dağılışı her yerde eşit değildir
Bazı yerler sık, bazı yerler seyrek nüfuslu iken, bazı yerler
de ise yerleşik hayat bulunmamaktadır. Dünya genelinde
nüfusun dağılışını etkileyen faktörler doğal ve beşeri faktor
ler olarak ikiye ayrılır. İklim, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı
kara ve denizlerin dağılışı, su kaynakları doğal faktörleri oluy
tururken, tarihi faktörler ve ekonomik faaliyetler ise beşeri
faktörleri oluşturmaktadır.
Coğrafya öğretmeni yukarıdaki bilgileri verdikten sonra aşa.
ğıdaki haritayı göstererek koyu renkli bölgelerden birinin
seyrek, diğerlerinin sik nüfuslu olduğunu söylemiştir.
u alan-
min hız
nlemle-
yunun
den su
en bir
tadır?
Ekvator
tilma-
Öğretmeninin sözünü ettiği seyrek nüfuslu bölge harita-
da kaç numarayla gösterilmiştir?
nme-
A)
B) 11
C) III
D) IV
E) V
12
A
A
A

Paylaşım Yayınları 8. i, bu tip tinimasi önlen- Nüfusun dünya genelindeki dağılışı her yerde eşit değildir Bazı yerler sık, bazı yerler seyrek nüfuslu iken, bazı yerler de ise yerleşik hayat bulunmamaktadır. Dünya genelinde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler doğal ve beşeri faktor ler olarak ikiye ayrılır. İklim, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı kara ve denizlerin dağılışı, su kaynakları doğal faktörleri oluy tururken, tarihi faktörler ve ekonomik faaliyetler ise beşeri faktörleri oluşturmaktadır. Coğrafya öğretmeni yukarıdaki bilgileri verdikten sonra aşa. ğıdaki haritayı göstererek koyu renkli bölgelerden birinin seyrek, diğerlerinin sik nüfuslu olduğunu söylemiştir. u alan- min hız nlemle- yunun den su en bir tadır? Ekvator tilma- Öğretmeninin sözünü ettiği seyrek nüfuslu bölge harita- da kaç numarayla gösterilmiştir? nme- A) B) 11 C) III D) IV E) V 12 A A A

Nüfusun Özellikleri ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster