Soru:

od 4. 1. Ortanca yaşın yükselmesi H. Sosyal güvenlik kurumları giderlerinin artması III. Çocuk ölüm oranının artması Yukarıda ve

od
4.
1. Ortanca yaşın yükselmesi
H. Sosyal güvenlik kurumları giderlerinin artması
III. Çocuk ölüm oranının artması
Yukarıda verilenlerden hangileri, bir ülkede nüfusun
yaşlandığına kanıt oluşturacak unsurlardan değildir?
A) Yalnız
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D
D) I ve III
E) tve. I
6

od 4. 1. Ortanca yaşın yükselmesi H. Sosyal güvenlik kurumları giderlerinin artması III. Çocuk ölüm oranının artması Yukarıda verilenlerden hangileri, bir ülkede nüfusun yaşlandığına kanıt oluşturacak unsurlardan değildir? A) Yalnız C) Yalnız III B) Yalnız II D D) I ve III E) tve. I 6

Nüfusun Özellikleri ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster