Soru:

Deneme 2 4. Tabloda beş ülkenin 2020 Haziran ayına ait nüfusları ve 2030 tahmini nüfusları verilmiştir. ünde kaya- iklim onlan w

Deneme 2
4.
Tabloda beş ülkenin 2020 Haziran ayına ait nüfusları ve
2030 tahmini nüfusları verilmiştir.
ünde
kaya-
iklim
onlan
wet-
ulun-
2020
2030
Çin
1.441.140.838
1.453.300.000
un-
an
im
ABD
at-
A
331.002.651
362.600.000
0
st
en
t-
Brezilya
212.559.000
222.800.000
10
ri
-
SI
Nijerya
206.139.589
273.100.000
PALME
AYINEVI
Rusya
145.934.862
133.600.000
112
Önümüzdeki 10 yıl süresinde nüfusu verilen ülkeler-
den nüfus artış hızının en yüksek ve en düşük olduğu
ülkeler aşağıda hangisinde doğru verilmiştir?
A) Nijerya - Rusya
B) Çin - Brezilya
C) ABD - Nijerya
D) Rusya - ABD
for
E) Çin - Rusya

Deneme 2 4. Tabloda beş ülkenin 2020 Haziran ayına ait nüfusları ve 2030 tahmini nüfusları verilmiştir. ünde kaya- iklim onlan wet- ulun- 2020 2030 Çin 1.441.140.838 1.453.300.000 un- an im ABD at- A 331.002.651 362.600.000 0 st en t- Brezilya 212.559.000 222.800.000 10 ri - SI Nijerya 206.139.589 273.100.000 PALME AYINEVI Rusya 145.934.862 133.600.000 112 Önümüzdeki 10 yıl süresinde nüfusu verilen ülkeler- den nüfus artış hızının en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler aşağıda hangisinde doğru verilmiştir? A) Nijerya - Rusya B) Çin - Brezilya C) ABD - Nijerya D) Rusya - ABD for E) Çin - Rusya

Nüfusun Özellikleri ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster