Soru:

7. Aşağıdaki tabloda iki farklı ülkenin nüfus özellikleri verilmiştir. X ÜLKESİ Y ÜLKESİ 8,5 42 10,5 13 Ortalama yillik doğum or

7. Aşağıdaki tabloda iki farklı ülkenin nüfus özellikleri
verilmiştir.
X ÜLKESİ Y ÜLKESİ
8,5
42
10,5
13
Ortalama yillik doğum
oranı (%)
Ortalama yillik ölüm
oranı (%)
Ortalama yaşam
süresi (yıl)
Okur-yazar oranı (%)
Şehirsel nüfus oranı (%)
Çocuk ölüm oranı (%)
78 (erkek) 54 (erkek)
83 (kadın 57 (kadin)
99
61
87
43
5,2
7,2
Yukarıda verilenlerden aşağıdakilerden hangisi-
ne ulasılamaz?
A) X ülkesinde ortalama yıllık doğum oranı, ortala-
ma yıllık ölüm oranından daha azdır.
B) Her iki ülkede de ortalama yaşam süresi kadin-
larda daha fazladır. X
C) Çocuk ölüm oranı Y ülkesinde daha fazladır.
D) Yülkesinin gelişmişlik seviyesi X ülkesinden faz-
ladır.
E) Yülkesinin doğum oranı Xülkesinin doğum ora-
nindan fazladır.

7. Aşağıdaki tabloda iki farklı ülkenin nüfus özellikleri verilmiştir. X ÜLKESİ Y ÜLKESİ 8,5 42 10,5 13 Ortalama yillik doğum oranı (%) Ortalama yillik ölüm oranı (%) Ortalama yaşam süresi (yıl) Okur-yazar oranı (%) Şehirsel nüfus oranı (%) Çocuk ölüm oranı (%) 78 (erkek) 54 (erkek) 83 (kadın 57 (kadin) 99 61 87 43 5,2 7,2 Yukarıda verilenlerden aşağıdakilerden hangisi- ne ulasılamaz? A) X ülkesinde ortalama yıllık doğum oranı, ortala- ma yıllık ölüm oranından daha azdır. B) Her iki ülkede de ortalama yaşam süresi kadin- larda daha fazladır. X C) Çocuk ölüm oranı Y ülkesinde daha fazladır. D) Yülkesinin gelişmişlik seviyesi X ülkesinden faz- ladır. E) Yülkesinin doğum oranı Xülkesinin doğum ora- nindan fazladır.