Soru:

17. Bir ülkede nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında, orta- da kalan kişinin yaşına ortanca y

17. Bir ülkede nüfusu oluşturan kişilerin yaşları,
küçükten büyüğe doğru sıralandığında, orta-
da kalan kişinin yaşına ortanca yaş denir.
1990
2000
2019
20,2
24,6
Ortanca yaş
(yil)
33,2
Yukarıdaki tabloda, X ülkesinin yıllara göre or-
tanca yaşı verilmiştir.
Tabloya göre X ülkesiyle ilgili, aşağıdaki
yargılardan hangisine kesin olarak vari-
labilir?
D
A) Kırsal kesimlerde yaşayan nüfus artmıştır.
B) Genç nüfus oranı azalmıştır.
C) Okuryazar oranı yükselmiştir.
2
D) Erkek ve kadın nüfus arasındaki fark azal-
mıştır.
E) Nüfus artış hızı yükselmiştir.

17. Bir ülkede nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında, orta- da kalan kişinin yaşına ortanca yaş denir. 1990 2000 2019 20,2 24,6 Ortanca yaş (yil) 33,2 Yukarıdaki tabloda, X ülkesinin yıllara göre or- tanca yaşı verilmiştir. Tabloya göre X ülkesiyle ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak vari- labilir? D A) Kırsal kesimlerde yaşayan nüfus artmıştır. B) Genç nüfus oranı azalmıştır. C) Okuryazar oranı yükselmiştir. 2 D) Erkek ve kadın nüfus arasındaki fark azal- mıştır. E) Nüfus artış hızı yükselmiştir.

Nüfusun Özellikleri ve Önemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster