Soru:

B SOSYAL BİLİMLER tablo 9. İnsant değişi gelişti 8. 1 1 1 + 2 1 1 1 üncül nomik iyetler % 1 1 1 1 1 4 1 8 3 Aşağıda bir ülkenin

B
SOSYAL BİLİMLER
tablo
9.
İnsant
değişi
gelişti
8.
1
1
1
+
2
1
1
1
üncül
nomik
iyetler
%
1
1
1
1
1
4
1
8
3
Aşağıda bir ülkenin 1970 ve 2020 yıllarındaki nüfus
yapısını gösteren piramitler verilmiştir.
80+ #
1
1
*75-79
70-740
1
65-69
60-64
ERKEK
55-59
KADIN
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
125-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
14 12 10 8 6 4 2 0 ó 2 4 6 10 12 14
Nüfus (milyon)
1970
1
si
B
y
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80+
75-79
70-74
65-69
ERKEK
60-64
KADIN
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
14 12 10 8 6 4 2 l Ò¿ & 6 8 10 12 14
Nüfus (milyon)
2020
1
1
Buna göre 1970 ve 2020 yılları arasında ülkenin
nüfus yapısında nasıl bir değişim yaşanmıştır?
A) Toplam nüfusu miktarı azalmıştır.
B) Doğal nüfus artış hızı yükselmiştir.
C) Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı artmıştır.
D) Sanayi sektöründe çalışan nüfus miktarı azalmıştır.
E) Kadın nüfusun erkek nüfusa oranı iki kat artmıştır.

B SOSYAL BİLİMLER tablo 9. İnsant değişi gelişti 8. 1 1 1 + 2 1 1 1 üncül nomik iyetler % 1 1 1 1 1 4 1 8 3 Aşağıda bir ülkenin 1970 ve 2020 yıllarındaki nüfus yapısını gösteren piramitler verilmiştir. 80+ # 1 1 *75-79 70-740 1 65-69 60-64 ERKEK 55-59 KADIN 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 125-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 14 12 10 8 6 4 2 0 ó 2 4 6 10 12 14 Nüfus (milyon) 1970 1 si B y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80+ 75-79 70-74 65-69 ERKEK 60-64 KADIN 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 14 12 10 8 6 4 2 l Ò¿ & 6 8 10 12 14 Nüfus (milyon) 2020 1 1 Buna göre 1970 ve 2020 yılları arasında ülkenin nüfus yapısında nasıl bir değişim yaşanmıştır? A) Toplam nüfusu miktarı azalmıştır. B) Doğal nüfus artış hızı yükselmiştir. C) Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı artmıştır. D) Sanayi sektöründe çalışan nüfus miktarı azalmıştır. E) Kadın nüfusun erkek nüfusa oranı iki kat artmıştır.

Nüfus Piramitleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster