Soru:

8. 60 Yaş Grupları 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 0 15 8 6 4 2 0 2 4 6 8 milyon Y

8.
60
Yaş Grupları
65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0
15
8 6 4 2 0 2 4 6 8
milyon
Yukarıda verilen nüfus piramidine göre;
Belirli bir süreçte düşük olan doğum oranları sonra-
dan artış göstermiştir.
Piramidin üst kısmının geniş olması yaşlı nüfus
oranının fazla olmasından kaynaklanır.
II. Gelişme seviyesi düşük olan ülkelere aittir.
II.
yargılarından hangileri söylenirse doğru olur?
A) Valnız
C) ve II
DjHve lit
E) I, II ve II
ve II

8. 60 Yaş Grupları 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 0 15 8 6 4 2 0 2 4 6 8 milyon Yukarıda verilen nüfus piramidine göre; Belirli bir süreçte düşük olan doğum oranları sonra- dan artış göstermiştir. Piramidin üst kısmının geniş olması yaşlı nüfus oranının fazla olmasından kaynaklanır. II. Gelişme seviyesi düşük olan ülkelere aittir. II. yargılarından hangileri söylenirse doğru olur? A) Valnız C) ve II DjHve lit E) I, II ve II ve II