Soru:

16. Aşağıda geçmişten günümüze Japonya'nın nüfusu ve gelecekteki nüfus projeksiyonu verilmiştir. Store os 130 20 190 100 Buna gö

16. Aşağıda geçmişten günümüze Japonya'nın nüfusu ve
gelecekteki nüfus projeksiyonu verilmiştir.
Store
os
130
20
190
100
Buna göre, Japonya nüfusu ile ilgili aşağıdaki yar-
gilardan hangisine
ulaşılamaz?
A) II. Dünya Savaşı'ndan sonra nüfusu çok hızlı art-
mıştır.
B) 1990'lı yılların sonrasında nüfus artış hızı belirgin
olarak azalmıştır.
© 2010 yılı itibarıyla nüfus miktarında azalma görül-
mektedir.
D Demografik yatırıma duyulan ihtiyaç 21. yüzyılda en
üst seviyelere ulaşmıştır.
E) Nüfusun kendini yenileme hızı ilk dönemlerde daha
kısa olmuştur.

16. Aşağıda geçmişten günümüze Japonya'nın nüfusu ve gelecekteki nüfus projeksiyonu verilmiştir. Store os 130 20 190 100 Buna göre, Japonya nüfusu ile ilgili aşağıdaki yar- gilardan hangisine ulaşılamaz? A) II. Dünya Savaşı'ndan sonra nüfusu çok hızlı art- mıştır. B) 1990'lı yılların sonrasında nüfus artış hızı belirgin olarak azalmıştır. © 2010 yılı itibarıyla nüfus miktarında azalma görül- mektedir. D Demografik yatırıma duyulan ihtiyaç 21. yüzyılda en üst seviyelere ulaşmıştır. E) Nüfusun kendini yenileme hızı ilk dönemlerde daha kısa olmuştur.

Nüfus Piramitleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster