Soru:

10. Nüfus piramitleri ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre farklılık gösterir. Doğum oranlarının düşük olduğu geliş- miş ülkele

10. Nüfus piramitleri ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre
farklılık gösterir. Doğum oranlarının düşük olduğu geliş-
miş ülkelerde çocuk ve genç yaştaki nüfus oranı az, yaşlı
nüfus oranı fazla iken; doğum oranlarının yüksek olduğu
az gelişmiş ülkelerde çocuk ve genç yaştaki nüfus oranı
fazla, yaşlı nüfus oranı az olur.
Buna göre, aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisinin
az gelişmiş bir ülkeye ait olma olasılığı daha fazladır?
A)
Yaş
B)
leanalzal
Yaş
80+
75-79
70-74
65-69
80+
75-79
70-74
65-691
60-64
55-59
50-54
Erkek
Kadın
45-49
60-64
Erkek
55-59
50-54
Kadın
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10
(milyon kişi)
(milyon kişi)
C)
C
Yaş
D)
Yaş
80+
75-79
70-74
Erkek
65-69
160-64
Kadın
155-59
50-54
45-49
140-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10
80+
75-79
70-74
Erkek
65-69 Kadın
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5
(milyon kişi)
(milyon kişi)
E)
Yaş
Erkek
Kadın
80+
75-79
170-74
165-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20 24
15-19
10-14
5-9
0-4
6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6
(milyon kişi)

10. Nüfus piramitleri ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre farklılık gösterir. Doğum oranlarının düşük olduğu geliş- miş ülkelerde çocuk ve genç yaştaki nüfus oranı az, yaşlı nüfus oranı fazla iken; doğum oranlarının yüksek olduğu az gelişmiş ülkelerde çocuk ve genç yaştaki nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oranı az olur. Buna göre, aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisinin az gelişmiş bir ülkeye ait olma olasılığı daha fazladır? A) Yaş B) leanalzal Yaş 80+ 75-79 70-74 65-69 80+ 75-79 70-74 65-691 60-64 55-59 50-54 Erkek Kadın 45-49 60-64 Erkek 55-59 50-54 Kadın 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 (milyon kişi) (milyon kişi) C) C Yaş D) Yaş 80+ 75-79 70-74 Erkek 65-69 160-64 Kadın 155-59 50-54 45-49 140-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 80+ 75-79 70-74 Erkek 65-69 Kadın 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 (milyon kişi) (milyon kişi) E) Yaş Erkek Kadın 80+ 75-79 170-74 165-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20 24 15-19 10-14 5-9 0-4 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 (milyon kişi)

Nüfus Piramitleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster