Soru:

10. Külkesi 11. [ k H Erkek Kadın 90+ 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19

10.
Külkesi
11. [
k
H
Erkek
Kadın
90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
21 18 15 12 9 6 3
0 0 3 6 9 12 15 18 21
Kişi sayısı (yüzbin)
Kişi sayısı (yüzbin)
Çan şeklinde nüfus piramidi
Erkek
Kadın
L ülkesi
90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
1
1
6
0
0
6
4.5 3 1.5
Kişi sayısı (milyon)
1.5 3 4.5
Kişi sayısı (milyon)
Düz üçgen biçimli nüfus piramidi
1
1
Yukarıda nüfus piramidi verilen ülkelerle ilgili aşağı-
daki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) K ülkesinde son 15 yılda doğum oranı azalmıştır.
B) L ülkesinde doğal nüfus artış hızı daha fazladır.
C) K ülkesinde ortanca yaş daha fazladır.
D) Lülkesinde ortalama yaşam süresi daha kısadır.
E) Külkesinin gelişmişlik seviyesi daha yüksektir.
1
1

10. Külkesi 11. [ k H Erkek Kadın 90+ 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 21 18 15 12 9 6 3 0 0 3 6 9 12 15 18 21 Kişi sayısı (yüzbin) Kişi sayısı (yüzbin) Çan şeklinde nüfus piramidi Erkek Kadın L ülkesi 90+ 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 1 1 6 0 0 6 4.5 3 1.5 Kişi sayısı (milyon) 1.5 3 4.5 Kişi sayısı (milyon) Düz üçgen biçimli nüfus piramidi 1 1 Yukarıda nüfus piramidi verilen ülkelerle ilgili aşağı- daki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) K ülkesinde son 15 yılda doğum oranı azalmıştır. B) L ülkesinde doğal nüfus artış hızı daha fazladır. C) K ülkesinde ortanca yaş daha fazladır. D) Lülkesinde ortalama yaşam süresi daha kısadır. E) Külkesinin gelişmişlik seviyesi daha yüksektir. 1 1

Nüfus Piramitleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster