Soru:

Aşağıda bir dağlık bölgenin kuzey ve güney yamaçların- da farklı etkiler bırakan bir hava kütleşi verilmiştir. 6. Kuzey Yamaç Güney Yamaç Deniz Buna göre şekildeki işaretli yamaçlarda etkili olan ha-

Aşağıda bir dağlık bölgenin kuzey ve güney yamaçların-
da farklı etkiler bırakan bir hava kütleşi verilmiştir.
6.
Kuzey Yamaç
Güney Yamaç
Deniz
Buna göre şekildeki işaretli yamaçlarda etkili olan ha-
va kütleleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuzey yamaçta etkili olan hava kütlesinde bağıl nem
daha fazladır.
B) Güney yamaçta etkili olan hava kütlesinin nem açığı
daha fazladır.
C) Kuzey yamaçta etkili olan hava kütlesinde mutlak
nemlilik daha fazladır.
D) Kuzey yamaçta etkili olan hava kütlesinde maksimum
nemlilik daha fazladır.
E) Güney yamaçta etkili olan hava kütlesinde yağış ihti-
mali daha azdır.
CAP

Aşağıda bir dağlık bölgenin kuzey ve güney yamaçların- da farklı etkiler bırakan bir hava kütleşi verilmiştir. 6. Kuzey Yamaç Güney Yamaç Deniz Buna göre şekildeki işaretli yamaçlarda etkili olan ha- va kütleleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzey yamaçta etkili olan hava kütlesinde bağıl nem daha fazladır. B) Güney yamaçta etkili olan hava kütlesinin nem açığı daha fazladır. C) Kuzey yamaçta etkili olan hava kütlesinde mutlak nemlilik daha fazladır. D) Kuzey yamaçta etkili olan hava kütlesinde maksimum nemlilik daha fazladır. E) Güney yamaçta etkili olan hava kütlesinde yağış ihti- mali daha azdır. CAP