Soru:

4. (gr/cm3) Mutlak Nem Doyma Noktası 20+ 15 + 10 5+ 0 III Yukarıdaki grafikte, bir hava kütlesinin üç farklı ölçümde mutlak nem

4.
(gr/cm3)
Mutlak Nem
Doyma Noktası
20+
15 +
10
5+
0
III
Yukarıdaki grafikte, bir hava kütlesinin üç farklı ölçümde
mutlak nem ve doyma noktasındaki değişimi verilmiştir.
Buna göre, bu hava kütlesi ile ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?
A) Nem açığı artmıştır.
B
Bağıl nemi azalmıştır.
Mevcut su buharında degişme olmamıştır.
Yağış olasılığı artmıştır.
Sıcaklığı artmıştır.

4. (gr/cm3) Mutlak Nem Doyma Noktası 20+ 15 + 10 5+ 0 III Yukarıdaki grafikte, bir hava kütlesinin üç farklı ölçümde mutlak nem ve doyma noktasındaki değişimi verilmiştir. Buna göre, bu hava kütlesi ile ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisine ulaşılamaz? A) Nem açığı artmıştır. B Bağıl nemi azalmıştır. Mevcut su buharında degişme olmamıştır. Yağış olasılığı artmıştır. Sıcaklığı artmıştır.