Soru:

COĞRAFYA IV Basing ve Rüzgarlar Nem ve Yagis 17. Aşa fazl 14. Bir my hava içinde bulunan su buharının gram cinsinden ağırlığına

COĞRAFYA
IV
Basing ve Rüzgarlar Nem ve Yagis
17. Aşa
fazl
14. Bir my
hava içinde bulunan su buharının gram cinsinden
ağırlığına mutlak nem denir. Mutlak nem g/m olarak ifade
edilir. Birim hacimdeki havanın, belirli bir sıcaklıkta bulun-
durabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem veya
doyma miktarı denir. Hava içerebileceği maksimum nemi al-
mışsa buna doymuş hava denir. Birim hacim ve sıcaklıktaki
hava kütlesinde bulunan su buharı basıncının aynı sicak-
liktaki doymuş su buharı basıncına oranına ise bağıl nem
denir
Aşağıdaki tabloda beş farklı merkezde aynı anda ölçülen
mutlak nem ve maksimum nem miktarları verilmiştir.
Merkez
Maksimum nem (g/mº) Mutlak nem (g/mº)
E
f
4
1
10
6
S
11
10
10
III
10
9
IV
10
7
v
10
8
Buna göre, hangi merkezde bağıl nem oranının diğerleri-
ne göre fazla olduğu söylenebilir?
A)
B) ||
C) III
D) IV
EV
naninindaki bir yerde hava sıcaklıgının artmasi SO-

COĞRAFYA IV Basing ve Rüzgarlar Nem ve Yagis 17. Aşa fazl 14. Bir my hava içinde bulunan su buharının gram cinsinden ağırlığına mutlak nem denir. Mutlak nem g/m olarak ifade edilir. Birim hacimdeki havanın, belirli bir sıcaklıkta bulun- durabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem veya doyma miktarı denir. Hava içerebileceği maksimum nemi al- mışsa buna doymuş hava denir. Birim hacim ve sıcaklıktaki hava kütlesinde bulunan su buharı basıncının aynı sicak- liktaki doymuş su buharı basıncına oranına ise bağıl nem denir Aşağıdaki tabloda beş farklı merkezde aynı anda ölçülen mutlak nem ve maksimum nem miktarları verilmiştir. Merkez Maksimum nem (g/mº) Mutlak nem (g/mº) E f 4 1 10 6 S 11 10 10 III 10 9 IV 10 7 v 10 8 Buna göre, hangi merkezde bağıl nem oranının diğerleri- ne göre fazla olduğu söylenebilir? A) B) || C) III D) IV EV naninindaki bir yerde hava sıcaklıgının artmasi SO-

Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster