Soru:

AUTO MENU SAN VE COGRAFYA enin Amaçlan deki yerini bor Etkinlik aki sembollerin Agroiduki tinktel cografyanın hang kotan locemen

AUTO
MENU
SAN VE COGRAFYA
enin Amaçlan
deki yerini bor
Etkinlik
aki sembollerin
Agroiduki tinktel cografyanın hang kotan locemente minder gosteren bitartas
da bomlerin kargina y
saglar
Ozewklerini
takirlik, a
en sorunlar
Yağmur ve kar yadis
larinin nedenlerinin araş-
ilmasi
Depremlerin nedenle
da lulan ve etkilerinin
arastvimas:
Daglar, ovalar ve pla-
toların nasıl oluştuğunun
araştinimasi
Coğrafya
düşun-
Yer alt sularinin özel
iklerinin ve dağılışlarının
araştırılması
Gelgit akuntlarından
elektrik Üreten ülkelerin,
bu alandaki enerjl po-
tansiyelinin araştinimas
Bir Olkedel okurya
zar olanlarin Olkenin top-
lam nüfusu içindeki payt
nin araştırılması
in
Mekanlan semboli-
ze eden doğal ve beşeri
unsurların araştırılması
Yapılarda kullanılan
malzemelerin, coğrafi
koşullarla ilişkisinin be
lirlenmesi
Demir çelik fabrika-
larının kurulduğu yerle-
rin coğrafi özelliklerinin
araştinimasi
Yerleşme coğrafyası:
Nüfus coğrafyasi:
Jeomorfoloji:
Sanayi coğrafyasi:
Afetler coğrafyasi:
Hidrografya
Enerji coğrafyasi:
Turizm coğrafyasi
Klimatoloji:
21

AUTO MENU SAN VE COGRAFYA enin Amaçlan deki yerini bor Etkinlik aki sembollerin Agroiduki tinktel cografyanın hang kotan locemente minder gosteren bitartas da bomlerin kargina y saglar Ozewklerini takirlik, a en sorunlar Yağmur ve kar yadis larinin nedenlerinin araş- ilmasi Depremlerin nedenle da lulan ve etkilerinin arastvimas: Daglar, ovalar ve pla- toların nasıl oluştuğunun araştinimasi Coğrafya düşun- Yer alt sularinin özel iklerinin ve dağılışlarının araştırılması Gelgit akuntlarından elektrik Üreten ülkelerin, bu alandaki enerjl po- tansiyelinin araştinimas Bir Olkedel okurya zar olanlarin Olkenin top- lam nüfusu içindeki payt nin araştırılması in Mekanlan semboli- ze eden doğal ve beşeri unsurların araştırılması Yapılarda kullanılan malzemelerin, coğrafi koşullarla ilişkisinin be lirlenmesi Demir çelik fabrika- larının kurulduğu yerle- rin coğrafi özelliklerinin araştinimasi Yerleşme coğrafyası: Nüfus coğrafyasi: Jeomorfoloji: Sanayi coğrafyasi: Afetler coğrafyasi: Hidrografya Enerji coğrafyasi: Turizm coğrafyasi Klimatoloji: 21

Cevap

a= Klimatoloji
b- Afetlen coğrafures!
(= Jeomonfoloji
&= Hidrogrofya
d= Enerji cos.
Nutus Cogo
ut
e-
ore Do
Turitm cogi
Yerlesme cog
Soney! cog
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE