Soru:

A) AVNIS 39. Şehirler etki alanlarına göre; yerel, bölgesel ve kü- resel etkili şehirler olmak üzere üçe ayrılır. 1. Atina II. T

A)
AVNIS
39. Şehirler etki alanlarına göre; yerel, bölgesel ve kü-
resel etkili şehirler olmak üzere üçe ayrılır.
1. Atina
II. Tokyo
III. İstanbul
IV. Mekke
V. Tiflis
Buna göre, yukarıdaki şehirlerden hangileri böl-
gesel etkiye sahiptir?
A) I ve II
B) I ve V C) II ve III
D) III ve v E) II, IV ve V

A) AVNIS 39. Şehirler etki alanlarına göre; yerel, bölgesel ve kü- resel etkili şehirler olmak üzere üçe ayrılır. 1. Atina II. Tokyo III. İstanbul IV. Mekke V. Tiflis Buna göre, yukarıdaki şehirlerden hangileri böl- gesel etkiye sahiptir? A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) III ve v E) II, IV ve V

Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster