Soru:

36. Toprak kirliliği, beşerî faaliyetler sonucu toprak ekosis- temine ait fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengenin bozul- ması s

36. Toprak kirliliği, beşerî faaliyetler sonucu toprak ekosis-
temine ait fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengenin bozul-
ması sonucu oluşur.
Buna göre;
1. tarım alanlarında nöbetleşe ekimin yapılması,
II. nükleer kazalar sonucu oluşan radyoaktif maddele-
rin toprağa karışması,
III. tarım alanlarında hayvansal atıkların gübre olarak
kullanılması,
IV. atıkların karıştığı akarsuların tarımsal sulamada kul-
lanılması
unsurlarından hangileri toprak kirliliğine yol açmaz?
B) I ve III
A) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

36. Toprak kirliliği, beşerî faaliyetler sonucu toprak ekosis- temine ait fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengenin bozul- ması sonucu oluşur. Buna göre; 1. tarım alanlarında nöbetleşe ekimin yapılması, II. nükleer kazalar sonucu oluşan radyoaktif maddele- rin toprağa karışması, III. tarım alanlarında hayvansal atıkların gübre olarak kullanılması, IV. atıkların karıştığı akarsuların tarımsal sulamada kul- lanılması unsurlarından hangileri toprak kirliliğine yol açmaz? B) I ve III A) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster