Soru:

3. Yerkabuğunun üst kısmında bulunan kitasal kabuk, bileşimin- de silisyum ve alüminyum elementleri fazla olduğu için sial adını

3. Yerkabuğunun üst kısmında bulunan kitasal kabuk, bileşimin-
de silisyum ve alüminyum elementleri fazla olduğu için sial
adını alır. Sial tabakasının kalınlığı kara tabanlarında fazla, ok-
yanus ve deniz tabanlarında azdır.
C
oll
OIV
ol
Haritada işaretli yerlerin yüzey şekilleri dikkate alınırsa
hangilerinde sial tabakası daha kalındır?
A) I ve II
B) Il ve IV
C) II ve IV
E) IV ve V
and
D) Il ve III

3. Yerkabuğunun üst kısmında bulunan kitasal kabuk, bileşimin- de silisyum ve alüminyum elementleri fazla olduğu için sial adını alır. Sial tabakasının kalınlığı kara tabanlarında fazla, ok- yanus ve deniz tabanlarında azdır. C oll OIV ol Haritada işaretli yerlerin yüzey şekilleri dikkate alınırsa hangilerinde sial tabakası daha kalındır? A) I ve II B) Il ve IV C) II ve IV E) IV ve V and D) Il ve III

Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster