Soru:

20. Gıda üretimi ve üretim fazlasının toplanması, sak- lanması ve tekrar dağıtılması için gerçekleştirilen örgütlenme dünyadaki

20. Gıda üretimi ve üretim fazlasının toplanması, sak-
lanması ve tekrar dağıtılması için gerçekleştirilen
örgütlenme dünyadaki ilk şehirlerin doğuş nedeni
olmuş; değişen koşullar şehirlerin kuruluş ve geliş-
melerini de etkiler hale gelmiştir.
Buna göre, günümüzde şehirlerin büyümesi ve
yenilerinin kurulmasıni sağlayan fonksiyonel
değişmeler arasında aşağıdakilerden hangisinin
etkisi daha azdir?
A) Sanayileşmenin artmasının
B) Pazar potansiyelinin artmasının
C) Büyüyen hizmet sektörünün
D) Tarımsal yapıdaki değişimin
E) Taşımacılıktaki gelişmelerin

20. Gıda üretimi ve üretim fazlasının toplanması, sak- lanması ve tekrar dağıtılması için gerçekleştirilen örgütlenme dünyadaki ilk şehirlerin doğuş nedeni olmuş; değişen koşullar şehirlerin kuruluş ve geliş- melerini de etkiler hale gelmiştir. Buna göre, günümüzde şehirlerin büyümesi ve yenilerinin kurulmasıni sağlayan fonksiyonel değişmeler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdir? A) Sanayileşmenin artmasının B) Pazar potansiyelinin artmasının C) Büyüyen hizmet sektörünün D) Tarımsal yapıdaki değişimin E) Taşımacılıktaki gelişmelerin