Soru:

VAYIN 17. Allah (c.c.) insanı; akletme, düşünme, seçme gibi üstün özel- liklerie yaratmıştır. Ona, iyi ile kötüyü ayırt edebilme

VAYIN
17. Allah (c.c.) insanı; akletme, düşünme, seçme gibi üstün özel-
liklerie yaratmıştır. Ona, iyi ile kötüyü ayırt edebilme ve irade-
sini istediği doğrultuda kullanma imkanı vermiştir. Insanın ken-
dine özgü kişiliği aile, çevre ve eğitimle sekillenmektedir. Bir
olay karşısında insanlann farklı tepkiler vermesi normaldir. Aynı
resme bakan insanlar farkli seyler anlayabilir. Duygu, düşünce
ve karakter olarak birbirinden farklı olan insanların dini konu-
lara bakış açılarının da farklı olması doğaldır. Aynca, bilgi, kül-
tur ve medeniyet alanındaki sürekli değişme ve gelişme insan
far arasında farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olabil-
mektedir. Farklı düşünce ve ifadeye imkan tanıyan Islam dini,
aklı kullanarak faydalı düşünce üretmeyi ibadet saymıştır.
Bu parçada yorum farklılıkların nedeni olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Kutsal metin kaynaklı sebepler
B) Sosyal ve kültürel sebepler
C) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
D) Siyasi sebepler
E) Insanin yapısı sebepler

VAYIN 17. Allah (c.c.) insanı; akletme, düşünme, seçme gibi üstün özel- liklerie yaratmıştır. Ona, iyi ile kötüyü ayırt edebilme ve irade- sini istediği doğrultuda kullanma imkanı vermiştir. Insanın ken- dine özgü kişiliği aile, çevre ve eğitimle sekillenmektedir. Bir olay karşısında insanlann farklı tepkiler vermesi normaldir. Aynı resme bakan insanlar farkli seyler anlayabilir. Duygu, düşünce ve karakter olarak birbirinden farklı olan insanların dini konu- lara bakış açılarının da farklı olması doğaldır. Aynca, bilgi, kül- tur ve medeniyet alanındaki sürekli değişme ve gelişme insan far arasında farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olabil- mektedir. Farklı düşünce ve ifadeye imkan tanıyan Islam dini, aklı kullanarak faydalı düşünce üretmeyi ibadet saymıştır. Bu parçada yorum farklılıkların nedeni olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Kutsal metin kaynaklı sebepler B) Sosyal ve kültürel sebepler C) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler D) Siyasi sebepler E) Insanin yapısı sebepler

Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Dağılışı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster