Soru:

mauí TÜRK DİLİ VE EDEB SOSYAL BİLİMLER - 38. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Çin uygarlığına ait değil- dir? 40 A) İpekli kumaş

mauí
TÜRK DİLİ VE EDEB
SOSYAL BİLİMLER -
38. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Çin uygarlığına ait değil-
dir?
40
A) İpekli kumaş üretimi ve çeşitli baharatların elde edilme-
siyle dünya ticaretinde önemli bir yeri vardır.
B) Kâğıdı icat etmişler ve matbaayı bulmuşlardır.
C) Kast sisteminden dolayı meslekler babadan oğula geç-
miştir.
D) Tarih yazıcılığı gelişmiştir.
E) Pusula ve barutu icat etmişlerdir.

mauí TÜRK DİLİ VE EDEB SOSYAL BİLİMLER - 38. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Çin uygarlığına ait değil- dir? 40 A) İpekli kumaş üretimi ve çeşitli baharatların elde edilme- siyle dünya ticaretinde önemli bir yeri vardır. B) Kâğıdı icat etmişler ve matbaayı bulmuşlardır. C) Kast sisteminden dolayı meslekler babadan oğula geç- miştir. D) Tarih yazıcılığı gelişmiştir. E) Pusula ve barutu icat etmişlerdir.