Soru:

38. Aşağıda bazı kültür bölgelerine ait açıklamalar verilmiş- 39. Aşağı kezler tir Me Bu ol m Etnik, dil ve din bakımından çeşit

38. Aşağıda bazı kültür bölgelerine ait açıklamalar verilmiş-
39. Aşağı
kezler
tir
Me
Bu
ol
m
Etnik, dil ve din bakımından çeşitlilik gösteren bu
kültür bölgesi 19. yüzyıla kadar çöller, yağmur or-
manları gibi doğal sınırlar nedeniyle diğer kültürler-
den çok az etkilenmiştir.
• Kendine özgü bir kültür yapısı vardır. 1500'lü yıllar-
da bu kültürün şekillenmesinde İspanya ve Portekiz
kültürleri etkili olmuştur.
Diğer kültür bölgelerine göre küçük olmasına rağ-
men nüfus miktarı fazladır. Ganj ve İndus irmakları
çevresinde bulunan kültür bölgesi Hinduizm ve Bu-
dizm inançlarına göre şekillenmiştir.
Doğu Avrupa'dan Büyük Okyanus'a kadar uzanan
kültür bölgesi Asya'nın kuzey kesiminde yer alır. İs-
kandinav ve Bizans kültürlerinden etkilenmiştir.
Buna göre aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisine
ait açıklama verilmemiştir?
A) Slav - Rus kültür bölgesi
B) Pasifik kültür bölgesi
e Latin Amerika kültür bölgesi
D Hint kültür bölgesi
E) Afrika kültür bölgesi
65

38. Aşağıda bazı kültür bölgelerine ait açıklamalar verilmiş- 39. Aşağı kezler tir Me Bu ol m Etnik, dil ve din bakımından çeşitlilik gösteren bu kültür bölgesi 19. yüzyıla kadar çöller, yağmur or- manları gibi doğal sınırlar nedeniyle diğer kültürler- den çok az etkilenmiştir. • Kendine özgü bir kültür yapısı vardır. 1500'lü yıllar- da bu kültürün şekillenmesinde İspanya ve Portekiz kültürleri etkili olmuştur. Diğer kültür bölgelerine göre küçük olmasına rağ- men nüfus miktarı fazladır. Ganj ve İndus irmakları çevresinde bulunan kültür bölgesi Hinduizm ve Bu- dizm inançlarına göre şekillenmiştir. Doğu Avrupa'dan Büyük Okyanus'a kadar uzanan kültür bölgesi Asya'nın kuzey kesiminde yer alır. İs- kandinav ve Bizans kültürlerinden etkilenmiştir. Buna göre aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisine ait açıklama verilmemiştir? A) Slav - Rus kültür bölgesi B) Pasifik kültür bölgesi e Latin Amerika kültür bölgesi D Hint kültür bölgesi E) Afrika kültür bölgesi 65

Cevap

38. Aşağıda bazı kültür bölgelerine ait açıklamalar verilmi
39. A
tir
Etnik, dil ve din bakımından çeşitlilik gösteren bu
kültür bölgesi 19. yüzyıla kadar çöller, yağmur or-
manları gibi doğal sınırlar nedeniyle diğer kültürler-
den çok az etkilenmiştir.
Kendine özgü bir kültür yapısı vardır. 1500'lü yıllar-
da bu kültürün şekillenmesinde İspanya ve Portekiz
kültürleri etkili olmuştur.
Diğer kültür bölgelerine göre küçük olmasına rağ-
men nüfus miktarı fazladır. Ganj ve indus irmakları
çevresinde bulunan kültür bölgesi Hinduizm ve Bu-
dizm inançlarına göre şekillenmiştir.
Doğu Avrupa'dan Büyük Okyanus'a kadar uzanan
kültür bölgesi Asya'nın kuzey kesiminde yer alır. İs-
kandinav ve Bizans kültürlerinden etkilenmiştir.
Buna göre aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisine
ait açıklama verilmemiştir?
Slav - Rus kültür bölgesi
Pasifik kültür bölgesi
sigerop
C) Latin Amerika kültür bölgesi
D) Hint kültür bölgesi →
c) Afrika kültür bölgesi
olsyanote adalarda
Yasarlar
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE