Soru:

17. Coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın diğer kültür böl- gelerini de etkileyen kapladığı alan bakımından dün- yanın en büyük k

17. Coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın diğer kültür böl-
gelerini de etkileyen kapladığı alan bakımından dün-
yanın en büyük kültür bölgesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Pasifik kültür bölgesi
B) Batı (Avrupa) kültür bölgesi
C) Slav-Rus kültür bölgesi
D) Latin Amerika kültür bölgesi
E) Doğu kültür bölgesi

17. Coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın diğer kültür böl- gelerini de etkileyen kapladığı alan bakımından dün- yanın en büyük kültür bölgesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Pasifik kültür bölgesi B) Batı (Avrupa) kültür bölgesi C) Slav-Rus kültür bölgesi D) Latin Amerika kültür bölgesi E) Doğu kültür bölgesi

Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Dağılışı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster