Soru:

dosuyo sidildikge slcoklik düser (Yükselti Foy hotloan olduğu yerlerde frekons solane bokilarok hokim rüzser yönüne, genel durum

dosuyo
sidildikge
slcoklik
düser (Yükselti
Foy
hotloan
olduğu
yerlerde
frekons
solane
bokilarok
hokim
rüzser yönüne,
genel
durumuna
olasıl bilic
DENEME 28
ik
9. Aşağıda dört kaynak türüne ait özellikler verilmiştir.
Yer altı suları kireç taşı, alçı taşı gibi suda kolay çö-
zülebilen kayaçlar arasında birikerek tekrar yeryü-
züne ulaşırlar.
kastie
Geçirimsiz iki tabaka arasında bulunan yer altı su-
larının açılan sondaj kuyuları ile yeryüzüne çıkması
ile oluşurlar.
Goner Artearen
Aktif volkanik bölgelerde yer altındaki sıcak suların
ve buharının belirli aralıklarla fışkırması sonucu olu-
şurlar.
boyzer
Yer altı sularının kırılma ve faylanmalara bağlı ola-
rak yeryüzüne çıkmasıyla oluşurlar. Foy
Bu açıklamalarda bazı özellikleri verilen kaynaklar
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Yamaç
B) Fay
A) Gayzer
D) Karstik
E) Artezyen
10. Yerden yansıyan ışınlara etki eden önemli bit etmen,
yeri oluşturan maddelerin özellikleridir. Bu durum da
isinmayı etkiler Açık renkl, parlak ve cilalyyüzleri olan
cisimler ışınları yansıttığı için fazla isinmaz.
Bu bilgilere göre aşağıda verilen ygrlerden hangi-
sinde isinman daha az olduğu söylenebilir?

dosuyo sidildikge slcoklik düser (Yükselti Foy hotloan olduğu yerlerde frekons solane bokilarok hokim rüzser yönüne, genel durumuna olasıl bilic DENEME 28 ik 9. Aşağıda dört kaynak türüne ait özellikler verilmiştir. Yer altı suları kireç taşı, alçı taşı gibi suda kolay çö- zülebilen kayaçlar arasında birikerek tekrar yeryü- züne ulaşırlar. kastie Geçirimsiz iki tabaka arasında bulunan yer altı su- larının açılan sondaj kuyuları ile yeryüzüne çıkması ile oluşurlar. Goner Artearen Aktif volkanik bölgelerde yer altındaki sıcak suların ve buharının belirli aralıklarla fışkırması sonucu olu- şurlar. boyzer Yer altı sularının kırılma ve faylanmalara bağlı ola- rak yeryüzüne çıkmasıyla oluşurlar. Foy Bu açıklamalarda bazı özellikleri verilen kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yamaç B) Fay A) Gayzer D) Karstik E) Artezyen 10. Yerden yansıyan ışınlara etki eden önemli bit etmen, yeri oluşturan maddelerin özellikleridir. Bu durum da isinmayı etkiler Açık renkl, parlak ve cilalyyüzleri olan cisimler ışınları yansıttığı için fazla isinmaz. Bu bilgilere göre aşağıda verilen ygrlerden hangi- sinde isinman daha az olduğu söylenebilir?