Soru:

Deneme - 1 7. Şist, kil taşının yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğramasıyla oluşur. Aşağıdaki taşlardan hangisi oluşu

Deneme - 1
7.
Şist, kil taşının yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime
uğramasıyla oluşur.
Aşağıdaki taşlardan hangisi oluşum yönüyle şiste ben-
zer?
A) Kireçtaşı
B) Granit
D) Mermer
C) Kumtasi
E) Tebeşir

Deneme - 1 7. Şist, kil taşının yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğramasıyla oluşur. Aşağıdaki taşlardan hangisi oluşum yönüyle şiste ben- zer? A) Kireçtaşı B) Granit D) Mermer C) Kumtasi E) Tebeşir