Soru:

10. Organik tortul kayaçlar, suda ve karada yaşayan bitki ve hayvan kalıntılarının (mercan, mikroorganizma, ka- buklu canlı) den

10. Organik tortul kayaçlar, suda ve karada yaşayan bitki
ve hayvan kalıntılarının (mercan, mikroorganizma, ka-
buklu canlı) deniz ve göl tabanlarında birikmesiyle mey-
dana gelen tabakaların katılaşması sonucu oluşur.
Buna göre;
1. kil taşi,
II. kireç taşı,
III. taş kömürü,
IV. mercan kalkeri
kayaçlarından hangilerinin canlı kalıntılarından oluş-
tuğu söylenebilir?
21221221
A) I ve 11
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
14

10. Organik tortul kayaçlar, suda ve karada yaşayan bitki ve hayvan kalıntılarının (mercan, mikroorganizma, ka- buklu canlı) deniz ve göl tabanlarında birikmesiyle mey- dana gelen tabakaların katılaşması sonucu oluşur. Buna göre; 1. kil taşi, II. kireç taşı, III. taş kömürü, IV. mercan kalkeri kayaçlarından hangilerinin canlı kalıntılarından oluş- tuğu söylenebilir? 21221221 A) I ve 11 B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 14

Kayaçlar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster