Soru:

töder DENEME SINAVI AYT TÜRK 7. Konya Ovası Projesi; Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat ill

töder
DENEME SINAVI
AYT TÜRK
7. Konya Ovası Projesi; Aksaray, Karaman, Konya, Niğde,
Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinden oluş-
maktadır. 1985 yılında başlayan bölgedeki çalışmalarla
DSi yatırımlarını da içine alarak gerçekleştirilen sulama
projesine KOP adı verilmiştir.
Bu projenin amaçları arasında aşağıdakilerden han-
gisi yoktur?
A) Tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağla-
mak
B) Başta yaylacılık olmak üzere nadas tarımını yaygin-
laştırmak
c) Sanayi, ticaret, ulaşım ve enerji gibi sektörleri güç-
lendirmek
D) Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını
azaltmak
E) Bölge halkının refah düzeyini yükseltmek
DEN

töder DENEME SINAVI AYT TÜRK 7. Konya Ovası Projesi; Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinden oluş- maktadır. 1985 yılında başlayan bölgedeki çalışmalarla DSi yatırımlarını da içine alarak gerçekleştirilen sulama projesine KOP adı verilmiştir. Bu projenin amaçları arasında aşağıdakilerden han- gisi yoktur? A) Tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağla- mak B) Başta yaylacılık olmak üzere nadas tarımını yaygin- laştırmak c) Sanayi, ticaret, ulaşım ve enerji gibi sektörleri güç- lendirmek D) Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak E) Bölge halkının refah düzeyini yükseltmek DEN

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster