Soru:

E) Zonguldak, Baruny 17--Onaltı ili kapsayan Doğu Anadolu Projesi'nin temel hedon bölgenin kendi potansiyellerini harekete geçir

E) Zonguldak, Baruny
17--Onaltı ili kapsayan Doğu Anadolu Projesi'nin temel hedon
bölgenin kendi potansiyellerini harekete geçirecek ortarun
oluşumunu sağlamaktır. Bu potansiyeller doğal beseri ve ekonomik
unsurlar içermektedir.
Buna
göre aşağıdakilerden hangisinin DAP projesi
kapsamında yer aldığı söylenemez?
A)Turfanda sebzecilik alanları oluşturmak
B)Mera islahı ve yönetimini sağlamak
Ciç ve dış ticaretteki payını arttırmak
D)Altyapı sistemlerinin ve entegrasyonu saglamak
E)Insan kaynaklarını geliştirmek

E) Zonguldak, Baruny 17--Onaltı ili kapsayan Doğu Anadolu Projesi'nin temel hedon bölgenin kendi potansiyellerini harekete geçirecek ortarun oluşumunu sağlamaktır. Bu potansiyeller doğal beseri ve ekonomik unsurlar içermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin DAP projesi kapsamında yer aldığı söylenemez? A)Turfanda sebzecilik alanları oluşturmak B)Mera islahı ve yönetimini sağlamak Ciç ve dış ticaretteki payını arttırmak D)Altyapı sistemlerinin ve entegrasyonu saglamak E)Insan kaynaklarını geliştirmek

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster