Soru:

D) IV E) V final yayınları 36. Türkiye'nin ekonomik gelişmesinin önemine değinen Atatürk bu konuyu "Ekonomik kalkın- ma, hür, mü

D) IV
E) V
final yayınları
36. Türkiye'nin ekonomik gelişmesinin önemine
değinen Atatürk bu konuyu "Ekonomik kalkın-
ma, hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima
daha refahli Türkiye idealinin bel kemiğidir."
Atatürk'ün bu ideali doğrultusunda uy-
gulamaya konulacak aşağıdaki bölgesel
kalkınma projelerinden hangisinin amacı
doğrudur?
Proje
Amaci
A) ZBK Hayvancılığı geliştirerek
kalkınmayı sağlama
B) KOP Demir - çelik ve taş
kömürüne dayalı kalkınma
DOKAP Sulu tarım ve tarıma
dayalı gelişme
D) GAP İşsizlik ve göçü azaltmak
için sosyo - ekonomik
kalkınma
YHGP
Termik enerji üretmeye
dayalı kalkınma

D) IV E) V final yayınları 36. Türkiye'nin ekonomik gelişmesinin önemine değinen Atatürk bu konuyu "Ekonomik kalkın- ma, hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemiğidir." Atatürk'ün bu ideali doğrultusunda uy- gulamaya konulacak aşağıdaki bölgesel kalkınma projelerinden hangisinin amacı doğrudur? Proje Amaci A) ZBK Hayvancılığı geliştirerek kalkınmayı sağlama B) KOP Demir - çelik ve taş kömürüne dayalı kalkınma DOKAP Sulu tarım ve tarıma dayalı gelişme D) GAP İşsizlik ve göçü azaltmak için sosyo - ekonomik kalkınma YHGP Termik enerji üretmeye dayalı kalkınma

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster