Soru:

5. I-KOP II-DAP III-DOKAP IV-YHGP V-ZBK Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi ülkemizdeki su sıkıntısı ve ku

5. I-KOP II-DAP III-DOKAP IV-YHGP V-ZBK
Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi
ülkemizdeki su sıkıntısı ve kuraklık etkisi yaşanan yerleri
içermektedir?
A)! B) II C) III
D) IV
E) V

5. I-KOP II-DAP III-DOKAP IV-YHGP V-ZBK Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi ülkemizdeki su sıkıntısı ve kuraklık etkisi yaşanan yerleri içermektedir? A)! B) II C) III D) IV E) V