Soru:

40. 38. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Türkiye'de bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farkları gidermek için geliştirilmiş ö

40.
38. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Türkiye'de bölgeler
arasındaki ekonomik ve sosyal farkları gidermek için
geliştirilmiş önemli çalışmalardan biridir.
Bu projenin amaçları arasında;
1. başta yaylacılık olmak üzere bölgedeki turizm fa-
aliyetlerini geliştirmek,
II. kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini artırmak,
III. tarımdaki sulama sorununu çözmek
çalışmalarından hangileri yer almaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

40. 38. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Türkiye'de bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farkları gidermek için geliştirilmiş önemli çalışmalardan biridir. Bu projenin amaçları arasında; 1. başta yaylacılık olmak üzere bölgedeki turizm fa- aliyetlerini geliştirmek, II. kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini artırmak, III. tarımdaki sulama sorununu çözmek çalışmalarından hangileri yer almaz? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster