Soru:

13. 5. I-GAP 11-DU IV-ZBK V-DAP Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi ülkemizdeki kırsal alanlar dikkate alı

13.
5. I-GAP
11-DU
IV-ZBK
V-DAP
Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi
ülkemizdeki kırsal alanlar dikkate alındığında dağınık
yerleşmenin en fazla görüldüğü yerleri içermektedir?
A) B) II C) III D) I )
6. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal şekilsel (formal)
bölgelerden biri değildir?
A) Doğu Karadeniz kır yerleşmesi bölgesi
B) Batı Karadeniz orman bölgesi
C) Hakkari dağlık bölgesi
D) Batı Anadolu jeotermal bölgesi
E) İç Anadolu step bölgesi
Bysimon
7.Aşağıdaki kentlerden hangisi DOKAP'ın uygulama alanı
yeralmaz?
C) Samsun D) Rize E) Sinop

13. 5. I-GAP 11-DU IV-ZBK V-DAP Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi ülkemizdeki kırsal alanlar dikkate alındığında dağınık yerleşmenin en fazla görüldüğü yerleri içermektedir? A) B) II C) III D) I ) 6. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal şekilsel (formal) bölgelerden biri değildir? A) Doğu Karadeniz kır yerleşmesi bölgesi B) Batı Karadeniz orman bölgesi C) Hakkari dağlık bölgesi D) Batı Anadolu jeotermal bölgesi E) İç Anadolu step bölgesi Bysimon 7.Aşağıdaki kentlerden hangisi DOKAP'ın uygulama alanı yeralmaz? C) Samsun D) Rize E) Sinop

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster