Soru:

11. Türkiye'de uygulanan teşvik politikalarının ge- rekçeleri arasında; 1. bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, II. mekâ

11. Türkiye'de uygulanan teşvik politikalarının ge-
rekçeleri arasında;
1. bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak,
II. mekânsal farklılıkları gidermek,
III. özel sektörün etkisini azaltıp devletin ekonomi-
deki etkisini artırmak
düşüncelerinden hangileri yoktur?
A) Yalnız ! B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) Il ve III

11. Türkiye'de uygulanan teşvik politikalarının ge- rekçeleri arasında; 1. bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, II. mekânsal farklılıkları gidermek, III. özel sektörün etkisini azaltıp devletin ekonomi- deki etkisini artırmak düşüncelerinden hangileri yoktur? A) Yalnız ! B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) Il ve III