Soru:

1 x Y Z Y X Z Z Y X X z Z X e- iri karekök a X Bir ülkenin komşuları ile dil, din arih ve kültüre yönden benzer özelliklerí, jeo

1
x
Y
Z
Y
X
Z
Z
Y
X
X
z
Z
X
e-
iri
karekök
a
X
Bir ülkenin komşuları ile dil, din arih ve kültüre
yönden benzer özelliklerí, jeopolitik açıdan o ülke-
ye güç kazandırır ve ülke politikaların
olumlu
yönde etkiler. Türkiye'nin coğrafi konumundan
kaynaklanan sosyokültürel faktörler nedeniyle
komşu ülkeler arasında zaman zaman bazı anlaş-
mazliklar ortaya çıkmaktadır. Bu durum Türkiye'nin
k
<
Bu parçanın
aşağıdakilerden hangisi ile tamam-
lanması daha uygun olur?
Aliç ve dış politikaların oluşturulmasını ve yönlen-
dirilmesini etkiler.
P) planlanan birçok enerji nakil hattının güzergâhı
üzerinde yer almasına olanak sağlar.
Sy transit ticaret yollarındaki trafik yoğunluğunun
artmasına neden olur.
D) yerel ve merkezi yönetimin otoritesinin zayıfla-
masına neden olur.
demokratik yönetim anlayışını güçlendirir.
16

1 x Y Z Y X Z Z Y X X z Z X e- iri karekök a X Bir ülkenin komşuları ile dil, din arih ve kültüre yönden benzer özelliklerí, jeopolitik açıdan o ülke- ye güç kazandırır ve ülke politikaların olumlu yönde etkiler. Türkiye'nin coğrafi konumundan kaynaklanan sosyokültürel faktörler nedeniyle komşu ülkeler arasında zaman zaman bazı anlaş- mazliklar ortaya çıkmaktadır. Bu durum Türkiye'nin k < Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi ile tamam- lanması daha uygun olur? Aliç ve dış politikaların oluşturulmasını ve yönlen- dirilmesini etkiler. P) planlanan birçok enerji nakil hattının güzergâhı üzerinde yer almasına olanak sağlar. Sy transit ticaret yollarındaki trafik yoğunluğunun artmasına neden olur. D) yerel ve merkezi yönetimin otoritesinin zayıfla- masına neden olur. demokratik yönetim anlayışını güçlendirir. 16

Cevap

kondularinden kaynak!
portado Turciyelein Jeapulite konumuno etti eden
Türkiye'nin
sosyon kiltirel Saclliklerden bohoodiyor. Ano
ettilerdu behsediyor.
Konsulerendo yusunan
sorionlar ülkenin in verdis politikoina
elbette ettiliyor. Suriye'de
aitte
mecburen big
mälterita
operasyon yaptık (dis politiko). Suriyeli
geldi ve onlaro
yönelik in politicado odimlar attık. (Burinne, Goverlik, Asoy it us.)
Suved
ve
oroya
Cevap = A.
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE