Soru:

TYT - Coğrafya Testi 5. Kültür ve ticaretin gelişmesi ile yer seçiminde doğal faktör- lerin yanında beşerî faktörler de etkili o

TYT - Coğrafya Testi
5.
Kültür ve ticaretin gelişmesi ile yer seçiminde doğal faktör-
lerin yanında beşerî faktörler de etkili olmaya başlamıştır.
Yerleşmeler geliştikçe ulaşım ve güvenlik de yer seçi-
minde önemli olmuştur. Insanların tarımsal faaliyetlerde
bulunması ve yerleşik hayata geçmesi ile birlikte nüfus da
giderek artmıştır. Artan nüfus ile birlikte ekonomik faali-
yetler de çeşitlendi. Böylece yerleşmeler daha da büyüdü.
Büyüyen merkezlerde ticaret ve yönetim faaliyetleri arta-
rak şehirlerin ilk örnekleri ortaya çıktı.
S'
IV
Buna göre, yukarıdaki dünya haritasında numaralan-
mış merkezlerin hangisinde şehir yerleşmelerinin ilk
örneği görülür?
A
B) ||
C) III
DIV
E) V
HOCAM

TYT - Coğrafya Testi 5. Kültür ve ticaretin gelişmesi ile yer seçiminde doğal faktör- lerin yanında beşerî faktörler de etkili olmaya başlamıştır. Yerleşmeler geliştikçe ulaşım ve güvenlik de yer seçi- minde önemli olmuştur. Insanların tarımsal faaliyetlerde bulunması ve yerleşik hayata geçmesi ile birlikte nüfus da giderek artmıştır. Artan nüfus ile birlikte ekonomik faali- yetler de çeşitlendi. Böylece yerleşmeler daha da büyüdü. Büyüyen merkezlerde ticaret ve yönetim faaliyetleri arta- rak şehirlerin ilk örnekleri ortaya çıktı. S' IV Buna göre, yukarıdaki dünya haritasında numaralan- mış merkezlerin hangisinde şehir yerleşmelerinin ilk örneği görülür? A B) || C) III DIV E) V HOCAM

İlk Kültür Merkezleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster