Soru:

DI 4499 ve KARSTİK ŞEKİLLER Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlan (D), yanlış olanlan M olarak işaretleyiniz. (45 puan) Yer kabuğu

DI
4499
ve KARSTİK ŞEKİLLER
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlan (D), yanlış olanlan M olarak işaretleyiniz. (45 puan)
Yer kabuğunu oluşturan malzemenin kimyasal veya mekanik süreçlerle değişikliklere uğramalanna çözülme
denir.
1.
2
Kimyasal çözülme kurak bölgelerde daha etkindir.
3.
Bitkiler, taşlann hem kimyasal hem de fiziksel olarak çözülmelerine neden olabilirler.
Çöllerde en etkin kayaç çözülme türü mekanik çözülmedir.
5.
Tabakalann eğim yönüne dik uzanması heyelani artin.
6.
Kutle hareketleri ulaşım faaliyetlerinin aksamasına neden olur.
7.
Obrukar, dolinlerin çaplannin ve derinliklerinin artmasıyla meydana gelir.
&
Toprak kayması ve heyelana neden olan etkenlerden biri de kuvvetli eğim ve fazla yağıştır.
Birbirine komşu dolinlerin genişleyerek birleşmeleri sonucunda uvalalar meydana gelmektedir.
9.
10. Sicak ve nemli bölgelerde karstik şekillenme daha hızlı gerçekleşir.
11. Buz ve tuz fiziksel çözülmeye etki ederler.
12 Karsta arazilerde şekillenmenin olabilmesi için arazi eğiminin çok fazla olması gerekir.
13. Karsta arazilerde yer alt sulan genellikle fazladır.
14. Karstik yer şekillerinin bazılannin turizm değeri bulunmaktadır.
15. Sarkt ve dikter karstik aşındırma şekilleridir

DI 4499 ve KARSTİK ŞEKİLLER Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlan (D), yanlış olanlan M olarak işaretleyiniz. (45 puan) Yer kabuğunu oluşturan malzemenin kimyasal veya mekanik süreçlerle değişikliklere uğramalanna çözülme denir. 1. 2 Kimyasal çözülme kurak bölgelerde daha etkindir. 3. Bitkiler, taşlann hem kimyasal hem de fiziksel olarak çözülmelerine neden olabilirler. Çöllerde en etkin kayaç çözülme türü mekanik çözülmedir. 5. Tabakalann eğim yönüne dik uzanması heyelani artin. 6. Kutle hareketleri ulaşım faaliyetlerinin aksamasına neden olur. 7. Obrukar, dolinlerin çaplannin ve derinliklerinin artmasıyla meydana gelir. & Toprak kayması ve heyelana neden olan etkenlerden biri de kuvvetli eğim ve fazla yağıştır. Birbirine komşu dolinlerin genişleyerek birleşmeleri sonucunda uvalalar meydana gelmektedir. 9. 10. Sicak ve nemli bölgelerde karstik şekillenme daha hızlı gerçekleşir. 11. Buz ve tuz fiziksel çözülmeye etki ederler. 12 Karsta arazilerde şekillenmenin olabilmesi için arazi eğiminin çok fazla olması gerekir. 13. Karsta arazilerde yer alt sulan genellikle fazladır. 14. Karstik yer şekillerinin bazılannin turizm değeri bulunmaktadır. 15. Sarkt ve dikter karstik aşındırma şekilleridir

İlk Kültür Merkezleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster