Soru:

Aşağıdaki gralikte tarihsel süreçte bazı bölgelerde şe- hirlerin ilk olarak ortaya çıktığı dönemler gösterilmiş- tir. Meropotamy

Aşağıdaki gralikte tarihsel süreçte bazı bölgelerde şe-
hirlerin ilk olarak ortaya çıktığı dönemler gösterilmiş-
tir.
Meropotamya
Mist
Indus Vadist
Çin
Avrupa
Osta Amerika
4000
3000
2000
1000 0 1000
2009
**** MHat.APA******
Milattan sonra
Milaiten önce
Grafikteki bllgilere göre aşağıdakilerden hangis!
söylenebllir?
Mezopotamya'daki şehir sayısı Avrupa'dan fazla-
dir.
BY Orta Amerika'da şehirleşme oranı en azdır.
c) llk şehirler ilk medeniyetlerin kurulduğu yerlerde
ortaya çıkmıştır.
Mısır'daki şehir sayısı Çin'den fazladır.
E) Indus vadisindeki modern şehirler Batı Avrupa'dan
önce ortaya çıkmıştır.

Aşağıdaki gralikte tarihsel süreçte bazı bölgelerde şe- hirlerin ilk olarak ortaya çıktığı dönemler gösterilmiş- tir. Meropotamya Mist Indus Vadist Çin Avrupa Osta Amerika 4000 3000 2000 1000 0 1000 2009 **** MHat.APA****** Milattan sonra Milaiten önce Grafikteki bllgilere göre aşağıdakilerden hangis! söylenebllir? Mezopotamya'daki şehir sayısı Avrupa'dan fazla- dir. BY Orta Amerika'da şehirleşme oranı en azdır. c) llk şehirler ilk medeniyetlerin kurulduğu yerlerde ortaya çıkmıştır. Mısır'daki şehir sayısı Çin'den fazladır. E) Indus vadisindeki modern şehirler Batı Avrupa'dan önce ortaya çıkmıştır.

İlk Kültür Merkezleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster