Soru:

35. Volkanik faaliyetler; dar bir alanı etkileyebileceği gibi dünyanın tamamını etkileyebilecek boyutta, doğal ve beşeri yaşamda

35. Volkanik faaliyetler; dar bir alanı etkileyebileceği gibi
dünyanın tamamını etkileyebilecek boyutta, doğal ve
beşeri yaşamda doğrudan veya dolaylı önemli
değişimler meydana getirebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerin
yaşanmasıyla doğrudan meydana gelebilecek
olaylardan biri değildir?
Göçe neden olabilmeleri
B) Deprem oluşturabilmeleri
C) Tsunami oluşturabilmeleri
D) Erozyona neden olabilmeleri
E) Heyelan meydana getirebilmeleri

35. Volkanik faaliyetler; dar bir alanı etkileyebileceği gibi dünyanın tamamını etkileyebilecek boyutta, doğal ve beşeri yaşamda doğrudan veya dolaylı önemli değişimler meydana getirebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerin yaşanmasıyla doğrudan meydana gelebilecek olaylardan biri değildir? Göçe neden olabilmeleri B) Deprem oluşturabilmeleri C) Tsunami oluşturabilmeleri D) Erozyona neden olabilmeleri E) Heyelan meydana getirebilmeleri