Soru:

2 ÖRNEK SORU Göçebe olarak yaşayan insanoğlu, tarımsal faaliyetlerin yaygin- laşmasıyla yerleşik hayata geçmiştir. Bunun doğal s

2
ÖRNEK SORU
Göçebe olarak yaşayan insanoğlu, tarımsal faaliyetlerin yaygin-
laşmasıyla yerleşik hayata geçmiştir. Bunun doğal sonucu ola-
rakta tarımda sulamaya ihtiyaç duyulması insanları akarsu ke-
narlarına yöneltmiştir.
Buna göre söz konusu akarsular arasında aşağıdakilerden
hangisi yer aldığı söylenemez?
A) Ganj Nehri
B) Fırat Nehri
C) Tuna Nehri
D) Gökırmak
E) Nil Nehri

2 ÖRNEK SORU Göçebe olarak yaşayan insanoğlu, tarımsal faaliyetlerin yaygin- laşmasıyla yerleşik hayata geçmiştir. Bunun doğal sonucu ola- rakta tarımda sulamaya ihtiyaç duyulması insanları akarsu ke- narlarına yöneltmiştir. Buna göre söz konusu akarsular arasında aşağıdakilerden hangisi yer aldığı söylenemez? A) Ganj Nehri B) Fırat Nehri C) Tuna Nehri D) Gökırmak E) Nil Nehri

İlk Kültür Merkezleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster