Soru:

10. Indirgenmiş sıcaklık, bir yerin rakımının sıfır olduğu kabul edilerek hesaplanan sıcaklığıdır. Sıcaklığın enleme bağlı dağıl

10. Indirgenmiş sıcaklık, bir yerin rakımının sıfır olduğu kabul
edilerek hesaplanan sıcaklığıdır. Sıcaklığın enleme bağlı
dağılışı hesaplanılırken, yükseltinin sıcaklık üzerindeki et-
kisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerlerin-
den yararlanılır.
Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinde indirgenmiş
sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki fark en fazladır?
A) Batı Avrupa
B) Güney Asya
C) Kuzey Asya
D) Kuzey Avrupa
E) Kuzey Afrika

10. Indirgenmiş sıcaklık, bir yerin rakımının sıfır olduğu kabul edilerek hesaplanan sıcaklığıdır. Sıcaklığın enleme bağlı dağılışı hesaplanılırken, yükseltinin sıcaklık üzerindeki et- kisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerlerin- den yararlanılır. Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinde indirgenmiş sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki fark en fazladır? A) Batı Avrupa B) Güney Asya C) Kuzey Asya D) Kuzey Avrupa E) Kuzey Afrika

İlk Kültür Merkezleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster